8. september 2013

Bokanmeldelse: Livet - Skapelse eller tilfeldighet?

Dr. med. Kjell J. Tveter, som er utdannet kirurg og urolog, har nå, i beste pensjonsalder, kommet ut med en slags biologibok som ulikt andre biologi/naturfag bøker, peker på en Skaper for det vi kan se og observere rundt oss i dag. Med solid doktorgrad og en fartstid på 23 år som professor i tillegg til 17 år som avdelingsoverlege på Ullevål sykehus har han mye av det som skal til for å skrive en bok med biologisk tyngde.

Første del av boken er gjort ganske lett forståelig for den gjennomsnittelige leser og forklarer utviklingslæren i korte trekk for så å ta mer nøye for seg kompleksiteten i bl.a. i menneskekroppen med dens celler, proteiner, DNA og energiproduksjon. Boken introduseres med et inspirerende kapittel om en spesiell trekkfugl som er med og beskriver et av naturens storheter og hvordan dette bare bekrefter at det må stå en Intelligent Deisgner bak. Hvis ikke dette skulle være nok så viser de kommende kapitlene i dype detaljer de kompliserte strukturene og funksjonene i bl.a. mennesket og nødvendighetene for at livet skal kunne opprettholdes ved hjelp av dem. Del 2 blir litt mer komplisert og detaljert enn del 1, men noen av kapitlene er allikevel mer lettfordøyelige enn andre.

Forfatteren beskriver seg ikke som en kreasjonist, selv om han er det som kristen i ordets forstand, men skriver ut ifra et ”Intelligent Design” ståsted. For å sitere Tveter så er ”Intelligent Design” ”en vitenskap som undersøker tegn til intelligens i naturen. Intelligent Design undersøker virkningene av intelligens, og er ikke en vitenskap som studerer intelligens som sådan” (Tveter, 2012, s.146). Vi ser dette ståstedet kommer fram når han kun siterer til vitenskapsmenn innenfor denne bevegelsen som f.eks. de to tidligere evolusjonistene Dr. Michael Behe og Dr. William Dembski. Vi får ikke innblikk i Tveters standpunkt på en ung eller gammel jord, men han forholder seg mer taus på det området, som noen kreasjonister i Norge velger å gjøre i lys av sine publikasjoner, slik jeg har forstått det. Måten boken er skrevet på krever allikevel ikke visshet om ståstedet er en ung eller gammel jord, men forklarer på en dyptgående og overbevisende måte at en Skaper må stå bak naturens underverk i både naturen, menneskene og dyrene vi ser rundt oss.

I det store og hele er dette en interessant bok, selv om den ikke er veldig lettlest når det kommer til de dype detaljene av kroppens funksjoner, oppbygging og kompleksitet. Illustrasjonene av Vivian Zachl Olsen er allikevel med og gir en hjelpende hånd til å kunne forstå mer av det man leser samtidig som boken også innholder tilpassede kapitler for dem som ikke er eksperter på de forskjellige områdene der man kan trenge en litt bredere grunn-/forforståelse for bl.a. kroppens kompleksitet. Allikevel sitter man igjen med en følelse av at man kan mer enn når man begynte lesingen av boken. Boken kan anbefales som kritisk litteratur som er godt å ha ved sin side når man i dag blir indoktrinert med en darwinistisk tankegang gjennom forelesninger på skolen, lærebøker, tv-programmer, radio, magasiner m.m. Boken finnes bl.a. å få kjøpt på Hermon.no.

Kilde: 
Tveter, K. (2012) Livet – Skapelse eller tilfeldighet? Kjeller, Hermon Forlag. 

1 kommentar: