20. juni 2016

Filmanmeldelse - A Matter of Faith

bilde: cumbooks.co.za
Rachel Whitaker er oppvokst i en kristen familie med alle de gode og trygge rammer som følger med. Rammene slår fort sprekker da hun begynner på videregående skole, tre timers kjøretur unna foreldrene sine. Hun får seg en klassevenninne å dele rom med på skolen som ikke har den aller beste innvirkningen på henne, i tillegg til den karismatiske, fryktløse og fundamentalistiske biologiprofessoren Kaman som drives av evolusjonens antikristelige ideologi, og til elevenes glede villig til å gi dem karakteren ”C” bare de møter opp i alle timene hans. Rachels tro blir virkelig satt på prøve og etter hvert må hun ransake seg selv og se om hun virkelig eier en levende tro på Jesus Kristus. Faren til Rachel legger også fort merke til den negative påvirkningen skolen og biologifaget har på datteren hans, og velger å gå drastisk til verks for å få henne på rett spor igjen. Men det blir alt annet enn enkelt når han får vite hva han egentlig har gitt seg ut på.

Endelig en kristen film som holder seg på bibelsk plan når det kommer til temaet som har med evolusjon kontra kreasjonisme å gjøre. I tillegg har den et klart evangelisk budskap og holder seg tro til Bibelen gjennom handlingsgangen. Men som med så mange andre filmer har denne også sine baksider. Innholdet i filmen blir ellers ganske tynt og lettvint, og ting virker å ordne seg litt for greit. Noe kan også virke litt urealistisk og forutsigbart og vi møter på en del kristne klisjeer som kunne vært gjort litt mer troverdige. Samtidig synes jeg det går litt for fort i svingene og historien får ikke den dybden den kunne ha hatt. Vi kunne gjerne fått vite litt mer rundt evolusjonsundervisningen til Professor Kaman, enn problemstillingen rundt hva som kom først av høna og egget. Noe mer får vi, men litt av dybden mangler. Samtidig synes jeg vi ikke får nok innblikk i hva det er rundt indoktrineringen av evolusjonsundervisningen som er med på å føre Rachel mot frafall fra troen.
Det samme gjelder på skapelsessiden i debatten, hvor man kunne fått ting noe tydeligere fram i lyset. Selve debatten mot slutten av filmen har sine gode stunder, men den blir noe overfladisk synes jeg, og hvor troverdig blir det når det ser ut som noen av rammene rundt debatten blir brutt og man får heller ikke det store kunnskapsmessige utbytte av det, men på den positive siden så fremmes det åndelige. Debatten kunne med andre ord vart litt lenger og hatt noe mer innhold. Filmskaper Rich Christiano sier til Creation Ministries International at målet med filmen var nok ikke hovedsakelig å lage en film som sikter mot de spesifikke ting innenfor kreasjonisme vs. evolusjon debatten, men heller å advare familier mot hva deres barn vil komme til å møte der ute i det offentlige skolesystemet (Bates, 2014). Filmen er dermed spesielt godt egnet til foreldre, men også barn i ungdomsskole og videregående skole alder. Faren til Rachel burde allikevel ha vært litt mer opplyst over hva datteren hans gikk til, spesielt når hun valgte fordypning i biologi.

Kvaliteten på filmen er så som så. Skuespillet og replikkene blir litt flåsete og dårlige i flere tilfeller, og selv om den kjente B-film skuespilleren Clarence Gilyard Jr. har en liten reddende rolle med i spillet så hjelper det ikke all verdens. Ellers fungerer filmen greit som en kristen film, rundt et viktig tema, for det alminnelige publikummet. Men da må man klare å se mellom fingrene på noen av de tekniske flausene den bærer med seg.

Det er uten tvil at skoleverket er med på å påvirke troen til våre barn og er en vesentlig årsak til frafall blant troende, og derfor kan A Matter of Faith være en av flere gode hjelpemiddel på veien til å bevare barna. Jeg synes dette var en god film i kjølevannet av filmer som ”The Genesis Code” (2010), ”God’s not dead” (2014) og ”Expelled: No Intelligence Allowed” (2008). Det jeg får håpe på videre er at vi kan få se enda flere filmer med godt bibelsk apologetisk innhold. Det er det denne filmen har som flere andre har lite av. Filmen finnes overraskende nok tilgjengelig på Netflix, tekstet på norsk. Skynd deg å se den før den eventuelt blir fjernet derfra.

Kilder:
Bates, G. (2014) A Matter of Faith - movie review. Creation.com. [Internett] Tilgjengelig fra: http://creation.com/a-matter-of-faith {lest:19.06.2016].

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar