18. januar 2015

Vitenskapshelter og kreasjonisme # 3 – Andre velutdannede kreasjonister

Denne artikkelen fortsetter i samme spor som de forrige. Men i denne artikkelen vil jeg fremheve noen velutdannede kreasjonister som etter det jeg er klar over ikke har noen direkte fortid som ”hardbarket” evolusjonist. Disse kan allikevel skimte med en solid grunnvoll på den vitenskapelige arena og vise at troen på Bibelen skal ha mye av æren for de vitenskapelige bragder og oppfinnelser som flere av disse står bak. I tidligere artikler har vi allerede sett nærmere på noen vitenskapshelter fra gammelt av, slike som Sir Isaac Newton, James Clerk Maxwell og Michael Faraday, menn som selveste Albert Einstein hadde bilder hengende av på veggen sin (Doyle, 2014). Disse trodde fullt og helt på Bibelens skapelsesberetning. Videre har jeg tatt fram tidligere ateister og hardbarkede evolusjonister som fikk en sterk snuoperasjon i sine liv når de fikk oppdage hvem Gud egentlig er! La oss nå se videre på noen moderne kreasjonister som har bidratt godt i det vitenskapelige samfunn, tross at verdensbildet deres har vært grunnlagt på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord:

bilde: wikimedia.org
1. Dr. Raymond Damadian (1936-)
Dr. Damadian studerte matematikk ved University of Wisconsin-Madison i 1956 før han gikk videre på medisinske studier ved Albert Einstein University i New York (Wikipedia, 2014). Få hadde vel trodd at han som bibeltroende kreasjonist noen år senere kunne stå bak oppfinnelsen av den første MR maskinen. Den har vært en livredder for utallige mennesker siden den tid. Denne oppfinnelsen førte til at han blant flere andre priser ble belønnet med den nasjonale medaljen innenfor teknologi (National Medal of Technology) og fikk også æren av å få navnet sitt innskrevet i National Inventors Hall of Fame med oppfinnere som Thomas Edison og Alexander Graham Bell ved sin side (Batten, 2014). Allikevel sier en empatisk Damadian at den største vitenskapelige oppdagelsen hans var å finne ut at den største hensikten mennesket kan finne for livet sitt er det å følge Guds vilje (Creation, 1994).

2. Dr. Bernard Brandstater 
Dr. Brandstater ble uteksaminert i medisin ved Adeleide University i Australia og ble etter hvert professor innenfor anestesiologi, en gren innenfor medisin som tar for seg smertelindring under og etter forskjellige operasjoner (Batten, 2014). Videre førte forskningen hans til spesialisering innenfor assistert pusting for altfor tidlig fødte barn, ved at han bl.a. står bak innføringen av forlenget intubasjon når det kommer til pustehjelp for disse barna. Videre står han bak utviklingen av et forbedret kateter for epidural anestesi. Begge disse oppfinnelsene er spredt rundt om i hele verden og har vært til stor hjelp for utallige mennesker. Han sto også bak den første kongressen for anestesileger i Midtøsten, der 123 spesialister og professorer fra forskjellige land deltok, samtidig som han også i 1981 var grunnlegger av tidsskriftet Middle East Journal of Anaesthesiology som fortsatt er oppe og går (Batten, 2014).
Dr. Brandstaters sterke tro på Bibelen og dens første kapitler har ikke vært noe hinder når det kommer til hans vitenskapelige funn og gjennombrudd. I hans tidlige år som student var spenningen mellom troen på bibelen og evolusjonsteorien ofte diskutert, og etter hvert vokste det en sterk overbevisning i hans indre om hvor grunnleggende de første kapitlene i Bibelen egentlig er når det kommer til det som har med kunnskapen om Gud å gjøre (Batten, 2014).

bilde: wikimedia.org
3. Dr. Ben Carson (1951-) 
Ben Carson er en av verdens fremste og mest respekterte pediatriske nevrokirurger. Han var den første kirurgen som på en vellykket måte klarte å separere siamesiske tvillinger som var sammensluttet ved hodet (Bergman, 2009). Dr. Carson var også en pioner innenfor kirurgi som kan kurere epilepsi hos små barn og har i tillegg til flere andre utmerkelser i sin medisinske karriere mottatt opp til 51 heders doktorgrader. I 2001 utnevnte også CNN og Time Magazine ham til en av USAs 20 fremste fysikere og vitenskapsmenn. I tillegg til å være en dyktig nevrokirurg har han vært professor innenfor nevrokirurgi, onkologi, plastisk kirurgi og pediatri. Som 33 åring ble han også den yngste direktør for pediatrisk nevrokirurgi ved John Hopkins sykehuset i Baltimore, Maryland som også regnes som et av verdens beste sykehus (Batten, 2014; Wikipedia, 2014; Wikipedia, 2013). Når det er sagt, så er han ikke redd for å ytre sine syn om Gud som Skaperen, og dette synet har ikke hindret ham i å bli en av de fremste vitenskapsmenn i USA i dag. Som den solide vitenskapsmann og kirurg han er så sier han at han ikke har nok tro på at denne levende verden er et resultat av en lang evolusjonær prosess. Man trenger med andre ord en sterk tro på at det skal ha skjedd. Videre peker han på alle de manglende mellomleddene i fossillagene fra enkle til mer komplekse organismer. De beste argumentene han får når han nevner dette for tilhengere av Darwinismen er noe som: ”Vel, uh, de har nok gått tapt”. Samtidig legger han stor vekt på hjernen som et altfor komplisert organ til å ha blitt til gjennom en lang evolusjonær prosess (Bergman, 2009). Det er også laget en god film om virksomheten hans innenfor kirurgien som er til å anbefale. Trykk gjerne her for å få en mer fyldig anmeldelse av filmen om livet hans.

4. Prof. Stuart Burgess 
Stuart Burgess er en ekspert i verdensklasse innenfor biomimetikk, også kalt for bionikk. Dette er et mer eller mindre nytt felt innenfor vitenskapen, som tar utgangspunkt i naturen for å fremme og utvikle ny og forbedret teknologi (Batten, 2014; Wikipedia, 2013). Han er professor innenfor ingeniør design og har publisert over 40 vitenskapsartikler i vitenskapstidskrifter, og har stått i spissen på oppi mot 50 konferanser på området. Han står også bak syv registrerte patenter blant dem en type enveis kløtsj, samtidig som han har mottatt flere priser, bl.a. The Wessex Institute Scientific Medal som den siste i rekken (Batten, 2014; Justia.com).
Dr. Burgress har også en bokstavtro på Bibelens skapelsesberetning. Har dette vært en hindring for de utmerkelsene han har fått på den vitenskapelige arena? Forteller dette at kreasjonister ikke kan drive med sann vitenskap? Som vi har sett hos flere andre, så har denne troen ikke vært noen hindring, snarere tvert imot.

5. Dr. Wally Tow (1925-) 
Wally Tow, eller Siang Hwa, som han opprinnelig heter, ble i 1953 uteksaminert i medisin fra det som i dag er kjent som National University of Singapore. I 1965 ble han styreformann og professor i avdelingen for obstetrikk og gynekologi, der det førstnevnte i følge Wikipedia (2013) er den kirurgiske spesialiteten som omhandler behandling av mødre og fostre under graviditet og fødsel. Dr. Tow spilte en avgjørende rolle ved Kandang Kerbau Kvinnesykehus, som er det største sykehuset i Singapore som spesialiserer seg på helsetjenester for kvinner og barn (Sarfati, 2013; Wikipedia, 2014). Hans omorganisering av videreutdanningsprogrammet ved Royal College of Obstetricians and Gynaecologists fikk i 1963 en kongelig fullmakt som gjorde Singapore i stand til å trene sine egne innenfor fagfeltet Obstetrikk og Gynekologi. Dette var et helt avgjørende skritt for å få vekst rundt fagfeltet og holde tritt med utviklingen og behovene som fantes. I 1966 fikk sykehuset plass i Guinness rekordbok for sine 40000 fødsler innenfor en enkel fødeavdeling i 1960. Sykehuset ble dermed kalt for et ”Birthquake” sykehus (ibid). Den videre forskningen hans fikk et gjennombrudd i begynnelsen av 1960 årene innenfor det som kalles blæremola, som ganske sjelden forekommer i Norge, men som viser seg å opptre hyppigere blant enkelte folkeslag, i dette tilfellet Singapore (Sarfati, 2013; Nesheim, 2014). Dette arbeidet førte til at han i 1965 mottok det prestigetunge William Blair Bell Lektoratet, tildelt av Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i London og gjorde sykehuset hans til et av de fremste i verden når det kom til behandlingen av denne sykdommen (Sarfati, 2013). Han har også hatt den æren av å undervise på området ved flere ledende universiteter i Amerika, deriblant Harvard, New York, UCLA, Cornell og Stanford (Batten, 2014). Alt dette har vært mulig for en mann som i tillegg er en bibeltroende pastor og står bak plantingen av over tyve bibeltroende menigheter og kristne institusjoner rundt om i verden, bl.a. i Singapore, Malaysia, Indonesia og Australia (Sarfati, 2014).
Dr. Tow har til sin store glede blitt født inn i en kristen familie med to gudfryktige foreldre og en bestefar som han virkelig kunne se opp til. Som fjerdemann i en søskenflokk på åtte kan han fortelle hvordan gleden i Herren var styrken til moren som ofte samlet barna på ettermiddagen og fortalte dem historier om Jesus. Dette er uvurderlige og tidløse minner legger han til. Det var som en ung gutt i 1938 at han kjente kallet fra Jesus, et kall som gav ham en ny retning i livet. Jesus ble sentrum i livet hans noe som også kan bli bekreftet av hans gode venn Professor Tommy Koh, ingen troende, men en selvbeskrevet agnostiker, som uttrykte i forordet av selvbiografien til Dr. Tow: ”Jeg har mange kristne venner, men få av dem er så lik Kristus som Dr. Tow. Han er virkelig en god og dydig mann” (Sarfati, 2014, s.53-55). Dette er nok et eksempel på hvordan bibeltro kristne har bidratt til fremgang på den vitenskapelige arena.

Konklusjon
Her ser vi nok engang, hvordan solide kreasjonister kan yte maksimal innsats innenfor vitenskapen. Vi har sett det når det komme til grunnleggerne av den moderne vitenskap, vi har sett det gjennom de radikale omvendelsene til tidligere ateister, med solid vitenskapelig bakgrunn, og nå blant helt alminnelige kreasjonister uten den helt store evolusjonære bakgrunnen. Men når samfunnet sluker til seg de evolusjonære dogmene i vitenskapens navn og lar evolusjonslæren trone i naturfagsbøkene på skolen, i media, i vitenskapelige magasiner, barnebøker og lignende så er det ikke rart at troen på en skapelse/Skaper ikke får fotfeste.

Som jeg har fått fram så har vitenskapen flere bibeltroende kristne å takke for gjennombrudd og fremgang innenfor vitenskapen. Uten dem hadde vi neppe vært der vi er i dag når det kommer til oppdagelser og vitenskapelig fremgang. Dette viser også til at noen faktisk har tørt å tenke kritisk over det man på en ensidig måte har blitt indoktrinert til å tro på gjennom flere års skolegang i både innland og utland, det at vi simpelthen kun er dyr som har utviklet oss mot nye og større høyder enn våre stakkars forfedre som startet sine liv som noen encellede organsimer eoner av år tilbake i tid. La oss vende tilbake til Bibelen som Guds ufeilbarlige ord, og se at vi er mennesker, verdifulle skapninger, elsket såpass høyt av Gud at Han sendte sin enbårne sønn til denne falne verden for å sone syndestraffen vår ved å dø på korset, seire over dødens og syndens makt ved å stå opp igjen på den tredje dag. Han lever i dag, la oss tro Ham og leve overgitt til Ham og Hans Ord.

Kilder: 
Batten, D. (2014) Creationist contributions to science. Creation, 36(4), s.16-18. 
Batten, D. (2014) Medical pioneer: Creation “Foundational”. Creation, 36(3), s.32-35. 
Bergman, J. (2009) Benjamin Carson: The Pediatric Neurosurgeon with Gifted Hands. Acts & Facts, 38(1), s.10. 
Creation. (1994) Super Scientist Slams Societys Spiritual Sickness. Creation, 16(3), s.35-37 [internet] Tilgjengelig fra: http://creation.com/super-scientist-
          slamssocietys-spiritual-sickness [lest: 17.01.2015]. 

Doyle, S. (2014) Einstein’s Heroes: Biblical Creationists. Creation, 36(1), s.54-55. 
Justia Patents (2015) Patents by Inventor J. Stuart Burgess [internet] Tilgjengelig fra: http://patents.justia.com/inventor/j-stuart-burgess [lest: 17.01.2015]. 
Nesheim, B-I. (2014). Blæremola. [internett] Tilgjengelig fra: https://sml.snl.no/bl%C3%A6remola [lest 13.12.2014] 
Sarfati, J. (2013) Dr.Wally Tow: Creationist, internationally renowed gynaecologist and pastor. Creation, 35(3), s.53-55. 
Wikipedia (2014) Anesthesiology. [internet] Tilgjengelig fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesiology [lest: 17.01.2015] 
Wikipedia (2014) Ben Carson. [internett] Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Ben_Carson [lest: 17.01.2015] 
Wikipedia (2013) Biomimetik. [internett] Tilgjengelig fra: http://da.wikipedia.org/wiki/Biomimetik [lest: 17.01.2015] 
Wikipedia (2013) John Hopkins Hospital. [internett] Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_Hospital [lest: 17.01.2015]
Wikipedia (2014) KK Women’s and Children’s Hospital. [internet] Tilgjengelig fra: http://en.wikipedia.org/wiki/KK_Women%27s_and_Children%27s_Hospital
          [lest: 17.01.2015] Wikipedia (2013) Obstetrikk. [internett] Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Obstetrikk [lest: 17.01.2015]
Wikipedia (2014) Raymond Vahan Damadian. [internett] Tilgjengelig fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Vahan_Damadian#Awards_and_honors [lest:
          17.01.2015]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar