27. desember 2014

Vitenskapshelter og kreasjonisme # 2 – tidligere evolusjonister

I forrige artikkel tok jeg fram noen av den moderne vitenskapens grunnleggere som viste seg å være bibeltro kristne uten at det satte en demper for det vitenskapelige arbeidet deres. I denne artikkelen, som er nummer to i serien, vil jeg ta for meg tidligere evolusjonister/ateister som i moderne tid har blitt solide bibeltroende kreasjonister og som med tung vitenskapelig bagasje kan hevde at Gud er skaperen bak universet og naturen. I tillegg har disse innsett at Skaperen ikke brukte milliarder av år på å fullføre skaperverket sitt, men kun 6 dager for ca.6000 år siden, slik Bibelen klart påpeker det. De valgte ikke å gå på kompromiss med Guds Ord ved å blande inn en destruktiv og ubibelsk evolusjonslære og tidsperiodene som følger med. De valgte heller å stå standhaftig fast på Guds ufeilbarlige ord fremfor menneskers feilbarlige konklusjoner. Her følger noen korte og forhåpentligvis inspirerende vitnesbyrd rundt vitenskapsmenn som gikk fra å være ateister til å få oppleve frelsen i Jesus, noe som også gav dem et nytt syn på livet og dets opprinnelse.

bilde: http://crev.info
1. Dr. A.E. Wilder-Smith (1915-1995)
En av den moderne tids største helter innenfor kreasjonisme og Intelligent Design bevegelsen er den tidligere ateisten/evolusjonisten Arthur Edward Wilder-Smith. Han er også en av få vitenskapsmenn i verden som kan skimte med tre doktorgrader innenfor vitenskaplige grener. Sin første doktorgrad fikk han i det som går under Fysikalsk Organisk kjemi fra Reading University, England i 1941. Doktorgrad nummer to fikk han i farmakologi, ved University of Genova, som i følge Wikipedia er læren om effektene av kjemiske substanser i levende systemer (Wikipedia, 2013; Crev.info, 2011). Han nøyde seg ikke med to, men tok en tredje doktorgrad innenfor farmakologiske vitenskapsgrener ved ETH, et ledende universitet i Zurich, Sveits. Videre har han fått flere andre utmerkelser, samt en tre stjerners generalstatus innenfor NATO (Crev.info, 2011).

Wilder-Smith var ikke bare ekspert innenfor områder som kjemoterapi, farmakologi, organisk kjemi eller biokjemi, men utmerket seg også som lærer, var en ettertraktet taler og kunne samtidig mestre syv forskjellige språk. Som tidligere ateist og hardbarket darwinist så manglet han ikke frimodighet når det gjaldt å forsvare troen midt i den evolusjonære kryssilden, selv i en tid da kommunismen hadde sterke røtter og evolusjonslæren regjerte. Noen sammenligner ham med Daniel i løvens hule, andre med Paulus i konfrontasjon med fariseere og sadukeere. Han var ekspert på å stoppe munnen på sine motstandere og gav tilhørerne sine mange vesentlige og viktige poenger gjennom sine debatter og offentlige opptredener. Wilder-Smith klarte også å konfrontere kommunister med solide vitenskapelige argumenter som undergravde mye av deres politiske filosofi (Crev.info, 2011; ukapologetics, u.å.).

Noen hevder at det er en mulighet for at A.E. Wilder-Smith var ansvarlig for at den kjente ateisten og neo darwinisten Dr. Richard Dawkins i dag nekter å gå i debatt med kreasjonister. Dette kan tyde på å ha sitt utgangspunkt i Oxford i 1986 i en debatt der Wilder-Smith og fysikeren Edgar Andrews debatterte de to ledende darwinistene i Europa på den tiden, Richard Dawkins og John Maynard Smith. Denne debatten førte til at nesten halvparten av evolusjonistene stemte på kreasjonistsiden som vinnere av debatten. Noen av de som var til stede forteller at Dawkins og Maynard Smith stadig brukte tiden på å angripe religion, noe som bl.a. gikk i mot de grunnleggende reglene for debatten. Ikke bare det, men kreasjonistene Wilder-Smith og Andrews holdt seg til vitenskapelige argumenter. Vel og merke, etter denne skjebnesvangre kvelden har Richard Dawkins dessverre ikke lenger vært villig til å gå i debatt med ung jords kreasjonister. Han har jo sine unnskyldninger som sikkert går utenom debatten i 1986, men legger man sammen 2+2 så kan ting tyde på at nevnte debatt spilte en vesentlig rolle i Dawkins senere debattavgjørelser (Crew.info, 2011).

Wilder-Smith var ikke bare en helt innenfor vitenskapen, men han blir beskrevet som en mann som hadde et klart standpunkt til evangeliet og visste hvordan han styrte sine argumenter i retning av evangeliet om Jesus Kristus, samtidig som han ble invitert til å tale i flere forskjellige menighetssammenhenger (Crev.info, 2011).

2. Dr. Russell Humphreys (1942-)
Dr. Russell Humphreys ble født og oppvokst i et ikke-kristent hjem der det vitenskapelige stod høyt på dagsorden. Russell har med andre ord alltid vært glad i vitenskap. I 1959 var han blant 40 vinnere i en nasjonal konkurranse som gikk ut på å finne gode vitenskapelige talenter. Tross sitt vitenskapelige talent fikk livet hans en helomvending når han i 1969 gav sitt liv til Jesus. Det satt allikevel ikke en stopper for vitenskapelig forskning, men hjalp ham i 1972 bl.a. til å fullføre doktoravhandlingen sin i fysikk ved Louisiana State University. Ekspertområdet hans består i forskning rundt kosmiske stråler og ultrahøye energi interaksjoner mellom nukleoner, noe også doktoravhandlingen hans gikk ut på. På denne tiden var han også en fullt overbevist kreasjonist. Videre står han blant annet bak oppfinnelsen av en modell som kan brukes til å regne ut den nåtidige styrken av magnetiske felt i planetsystemet og som med stor nøyaktighet kan forutsi feltstyrkene på de ytterste planetene i solsystemet. Humphreys klarte å gjøre disse forutsigelsene nøyaktig pga. utgangspunktet i Bibelske prinsipper (Lisle, 2008, LiveLeak, 2010).

3. Dr. John Sanford (1950-)
Den tidligere ateisten/evolusjonisten John Sanford er utdannet genetiker og fikk sin doktorgrad ved University of Wisconsin-Madison innenfor plantegenetikk. Dette førte han videre til å bli assisterende professor i hagebruksvitenskap ved Cornell University. Videre kan ungjordskreasjonisten Sanford peke til flere oppfinnelser og vitenskapelige bragder der en av de mest betydningsfulle er genpistolen som er en bioteknologisk metode til å overføre genmateriale på. Videre er han medoppfinner av prosessen som blir kalt for patogen-avledet motstand (PDR), og den genetiske vaksinasjons prosessen (Wikipedia, 2014). Disse tre oppfinnelsene er blant hans mest betydningsfulle vitenskapelige bidrag. Sammenlagt har han fått innvilget over 30 patenter fra sin forskning innenfor planteforedling og genetikk (Batten, 2014). Hvem sier at bibeltroskap er et hinder for vitenskaplig framgang? Tvert imot, Sanford er nok et eksempel på at vitenskapsmenn som tar Bibelen på alvor også kan bidra på den vitenskapelige arena.

4. Dr. Richard Lumsden (1938-1997)
En av de større helomvendingene fra evolusjon til kreasjonisme kan sies å være Professor Richard Lumsden. Han var professor i parasitologi og cellebiologi ved Tulane University i New Orleans, samtidig som han også tjenestegjorde som rektor ved dette universitetet. Han sto også bak hundrevis av vitenskapelige artikler, samtidig som han trente oppimot 30 doktorgradsstudenter. Kunnskapen og ferdighetene hans innenfor de vitenskapelige felt stoppet allikevel ikke der. Han var grundig bevandret i områder som hadde med biologisk vitenskap å gjøre, ikke bare når det gjaldt kunnskap men også i det som hadde med det tekniske innenfor laboratorium virksomhet å gjøre, bl.a. innenfor såkalt elektron mikroskopi. Som den eksperten og anerkjente professoren han var, fikk han også utdelt verdens mest prestisjetunge pris innenfor parasitologi. Alt dette som en hardbarket evolusjonist med full innsikt i hva evolusjon og evolusjonsteorien gikk ut på. Han hadde stor glede i å latterliggjøre den kristne troen og kreasjonismen i timene sine, spesielt etter at delstaten Louisiana vedtok en lov om likestilt undervisningstid mellom kreasjonisme og evolusjon.

Lite visste han om at tankebygningene hans kom til å rase og livet hans ville få en helomvending. I en av timene hans fantes en enkel, vennlig og høflig ung jente som gikk opp til ham etter timen og ønsket å avtale et møte med ham, siden hun hadde en del spørsmål til ham rundt det han hadde stått og undervist om i timen. Han gikk med på dette og når det avtalte møtet mellom disse to fant sted fikk han ikke noe kritikk av det han hadde undervist om, men bare noen enkle spørsmål som ”hvordan ble livet til?”, ”er ikke DNA altfor komplekst til å kunne oppstå tilfeldig?”, ”hvorfor finnes det så store gap mellom de forskjellige dyreslag i fossillagene?” eller ”hva med de såkalte missing linkene mellom aper og mennesker?”. Denne jenta virket verken dømmende eller provokativ i sin adferd, hun ønsket bare å få svar på det hun lurte på. Som den eksperten han var, gav professer Lumsden henne standardsvarene man ofte vil høre fra en Professor som kan sitt felt. Etter dette møtet følte den selvsikre professoren seg allikevel noe urolig, litt fordi han var forberedt på en kraftig ordveksling og ikke slike enkle spørsmål som denne unge jenten kom med. Men det var noe mer som skapte uroen i hans indre, for etter hvert som han spyttet ut de typiske evolusjonære svarene tenkte han for seg selv at dette henger ikke på grep i det hele tatt, for det jeg vet om biologi er jo helt motsatt av det jeg sier. Etter dette enkle møtet takket jenten for seg, smilte og gikk. På innsiden visste Dr. Lumsden at alt han hadde fortalt studenten sin var feil, selv om utsiden virket vel tilfreds med svarene (Coppedge, 2000, Crew.info, 2012).

Som flere andre tidligere evolusjonister bestemte han seg for å undersøke nærmere argumentene for evolusjon, og etter hvert som tiden gikk så fant han ut hvor mangelfulle de var. Og utrolig nok, kun på vitenskapelig grunnlag innså denne professoren at han måtte forkaste darwinismen, og ble dermed en kreasjonist. Han ble allikevel ikke kreasjonist på måten de fleste blir det på, ved først å bli frelst ved troen på Jesus. Han ble nemlig kreasjonist først, før han fant ut hvem denne Skaperen egentlig var og så behovet sitt for frelse i Jesus. Hos ham medførte dette til, som med mange andre i lignende situasjon, at han ble utestengt fra det naturvitenskapelige fakultet. Gud åpnet allikevel veien for ham inn i biologiavdelingen hos Institute of Creation Research og ble en viktig drivkraft i arbeidet der. I diskusjoner med evolusjonister visste han akkurat hvordan han skulle nå dem, siden han selv hadde vært i deres sko (Crew.info, 2012)

5. Dr. Jerry Bergman
Dr. Bergman ble født inn i en familie der faren var religionsfiendtlig agnostiker og moren tilhenger av Jehovas vitner fra Jerry var åtte år. Dette førte til skilsmisse mellom foreldrene. Det at moren var blitt Jehovas Vitner førte til at Jerry vokste opp med nærkontakt til sekten, men han ble såpass desillusjonert av vitnene at han forlot dem og henga seg til et ateistisk verdensbilde. Under denne tiden møtte han på flere kjente ateister blant dem Madalyn Murray O’Hair. Under denne tiden studerte han seg til en bachelor før han i 1976 mottok sin doktorgrad i biomedisinsk vitenskap. Videre studerte han seg til en master innenfor psykologi og i 1992 fikk han nok en doktorgrad, men denne gangen i humanbiologi fra Columbia Pacific University (create.ab.ca, 2011; creation, u.å; Wikipedia, 2014).

I sin tid som hengiven ateist publiserte han i flere ateistiske tidsskrifter og var bl.a. assisterende professor ved Bowling Street University i Ohio. I tiden rundt 1977 begynte han å ransake troverdigheten med sitt ateistiske ståsted samtidig som han fant ut at skriveriene til ateistene både var partiske og unøyaktige. Han oppdaget samme tendenser blant ateistene som blant Jehovas vitner, nemlig noen svært defensive holdninger og lite engasjement til ordentlige diskusjoner rundt det ateistiske ståstedet. Som flere andre som forlater ateismen begynte Dr. Bergman å granske hovedargumentene i darwinismen. Siden han hadde en antiholdning til religion, så utforsket han kun sekulære studier. Etter å ha studert en stund fikk han se at alle hovedargumentene for darwinismen falt i grus. Dette tydet på at det måtte være noe på den motsatte siden som omhandlet skapelse i en eller annen form. Dette førte til at han satte seg inn for å utforske de tre hovedreligionene i verden og fant ut at sannheten var å finne i historisk kristendom. Hans nyfunne tro og verdensbilde gav ham allikevel ikke en dans på roser når det kom til den vitenskapelige arenaen. Han ble nektet arbeid på et universitet, tross en rikholdig og utmerket CV med bakgrunn i forskning, tidsskrifts utgivelser og erfaringer som lærer. Mye pekte på at det var troen hans som ble diskriminert og møtt med mistillit og dermed en hindring for ansettelse ved dette universitetet, noe som egentlig ikke skal være en lovlig årsak til å ikke ansette noen (ibid.)
Dr. Bergman oppsumerer sin reise ved å si: ”Til slutt aksepterte jeg ortodoks kristendom. Når jeg begynte min søken, så hadde jeg ikke noe tro på religion, bare et sett med svært negative opplevelser. Jeg krevde fakta. Slik som det er med mange andre mennesker, så var det vitenskapelig undersøkelser som førte til at jeg forkastet Darwinismen og aksepterte teisme.” (ibid.). Til darwinismens nederlag viser det seg nok engang at solide vitenskapsmenn kan være bibeltro kreasjonister, noe en dobbelt doktorgrad blant flere andre grader kan peke på.

6. Dr. John Hartnett (1952-)
John Hartnett er en australsk fysiker med Bachelor of Science og doktorgrad i fysikk fra University of Western Australia. Han har utgitt rundt 200 artikler i vitenskapelige tidsskrifter på en relativt kort periode i karrieren sin. I ung alder var han ateist og med stor interesse i kosmologien ble han en sterk tilhenger av Big Bang modellen, som han mente hadde svaret på alle ting. Men under sin utdannelse på University of Western Australia ble han kjent med flere kristne som utfordret ham til å lese 1.Mosebok. Puslebrikkene begynte å falle på plass og han merket seg at de ting han hadde av kunnskap i bagasjen kunne muligens passe godt inn i den modellen Bibelen forteller om. Han forteller at han der og da ble en troende på skapelsen (Creationwiki, 2014). Tross sitt kreasjonistiske ståsted står han bak utviklingen av verdens mest nøyaktige atomklokker, som blir brukt i forskning og industriarbeid verden over (Batten, 2014). Videre så er han assisterende professor ved University of Adelaide i Sør Australia og han er ikke redd for dele troen sin med andre og har bl.a. skrevet bøker som setter spørsmålstegn på bl.a. big bang kosmologien og stjernelysdatering; bl.a. i boken Starlight, Time and New Physics (creationwiki, 2014).

Noen flere…
Hadde jeg gått i dybden av alle tidligere vitenskapsfolk som har vært darwinister, ville denne artikkelen blitt i lengste laget, men jeg kan kort nevne tidligere evolusjonister som Dr. David Catchpoole og Dr. Carl Werner som ble utfordret til å se mer kritisk på problemene med darwinismen, noe som førte dem inn i troen på Bibelens Gud som selve Skaperen. Catchpoole fikk sin doktorgrad i plantefysiologi mens Werner fikk sin innenfor medisin (Creation, u.å.; Werner, 2007). Videre kan vi merke oss Dr. Dean Kenyon som i sin evolusjonære fortid var en ledende figur innenfor det evolusjonære paradigmet. Han fikk sin doktorgrad i biofysikk i 1965 og har bl.a. vært professor emeritus ved San Francisco State University. Han forsket en del rundt livets opprinnelse. Dette førte til at han fikk en ny retning i livet med en tro på at det må ha vært en Intelligent Designer bak livet og det vi ser rundt oss i dag (Creationwiki, 2013; Wikipedia, 2014). Mange flere navn kunne vært nevnt.

Det jeg bl.a. ønsker å vise med denne artikkelserien er at kritikere av Bibelens Gud som Skaperen tar grundig feil når de hevder at kreasjonister ikke er istand til å være solide og opplyste vitenskapsfolk, for det kan de til de grader. Disse kritikerne peker ofte på utadvendte og profilerte kreasjonister med lavere utdannelse, ofte fra et kristent universitet, eller kreasjonister som etter deres mening har dummet seg skikkelig ut på en eller annen måte. Disse kreasjonistene har ifølge dem alt som må til for å bli en ”hjernevasket” kreasjonist. Dette er det inntrykket jeg har fått ut ifra innlegg, samtaler, debatter, artikler og uttalelser fra ateistisk og darwinistsk hold.
For å konkludere litt, så har jeg i denne artikkelen vist til vitenskapsmenn med solid utdannelse innenfor vitenskapelige grener, men som også samtidig kan skimte med en fundamental tro på Gud som Skaperen, og Bibelen som Guds ufeilbarlige ord. Hvis de to siste artiklene allikevel ikke har gitt god nok innsikt, så vil jeg med en tredje artikkel i rekken vise til kreasjonister, som ikke nødvendigvis har vært noen hardbarkede evolusjonister, men som allikevel kan vise til solide utdannelser og vitenskapelige bragder som har gitt gjenklang rundt i de vitenskapelige kretser verden over. Så følg med videre i DEL 3 i serien: Vitenskapshelter og kreasjonisme.

Kilder:
Batten, D. (2014) Creationist contributions to science. Creation. 36(4), s.16-18.
Coopedge, D. (2000) The Worlds Greatest Creation Scientists. [inernett] Tilgjengelig fra:
          http://www.creationsafaris.com/wgcs_5.htm [lest: 26.12.2014]
Create.ab.ca (2011) Dr. Jerry Bergman coming to Alberta. [inernett] Tilgjengelig fra:
          http://www.create.ab.ca/dr-jerry-bergman-coming-to-alberta/ [lest: 26.12.2014]
Creation.com (u.å.) David Catchpoole. [internett] Tilgjengelig fra: http://creation.com/david-
          catchpoole-cv [lest: 26.12.2014]
Creation.com (u.å.) Dr. Jerry Bergman. [internett] Tilgjengelig fra: http://creation.com/dr-jerry-
          bergman [lest: 26.12.2014]
Creation.com (u.å.) d-russell-humphreys, Ph.D. [internett] Tilgjengelig fra: http://creation.com
          /d-russell-humphreys-cv [lest: 26.12.2004]
Creationwiki (2013) Dean Kenyon. [internett] Tilgjengelig fra: http://creationwiki.org/Dean_Kenyon
          [lest: 26.12.2014]
Crev.info (2011) A. E. Wilder-Smith. [internett] Tilgjengelig fra: http://crev.info/?scientists=a-
          e-wilder-smith [lest: 26.12.2014]
Crev.info (2012) Richard Lumsden. [internett] Tilgjengelig fra: http://crev.info/?scientists=richard-
          lumsden [lest: 26.12.2014]
Lisle, J. (2008) Can Creationists Be “Real” Scientists? I: Ham, K (red.) The New Answers Book 2,
          s.95-100. Master Books, Green Forest, USA
Liveleak.com (2010) Former evolutionist scientist rejects evolution. [internet] Tilgjengelig fra:
          http://www.liveleak.com/view?i=f4a_1267306340 [lest: 26.12.2014]
UKapologetics.net (u.å.) Dr. A. E. Wilder-Smith: From Oxford Atheist to Leading Creationist.
          [internett] Tilgjengelig fra: http://www.ukapologetics.net/11/wilder-smith.htm [lest:
          26.12.2014]
Werner, C. (2007) Evolution: The Grand Experiment. Green Forest, New Leaf Press.
Wikipedia (2013) Farmakologi. [internett] Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Farmakologi
          [lest: 26.12.2014]
Wikipedia (2014) Dean H. Kenyon. [internett] Tilgjengelig fra: http://en.wikipedia.org
          /wiki/Dean_H._Kenyon [lest: 26.12.2014]
Wikipedia (2014) Jerry Bergman. [internett] Tilgjengelig fra: http://en.wikipedia.org
          /wiki/Jerry_Bergman [lest: 26.12.2014]
Wikipedia (2014) John C. Sanford. [internett] Tilgjengelig fra: http://en.wikipedia.org
          /wiki/John_C._Sanford [lest: 26.12.2014]

3 kommentarer:

 1. Jeg må si jeg er bekymra for de barna du har ansvar for som pedagogisk leder i barnehage. Alt på denne bloggen er grundig tilbakevist kreasjonistvås fra ende til annen. Du burde virkelig prøve å lese andre bøker også.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei du bekymrede anonyme!

   Evolusjonsteorien er ikke annet enn en teori og ingen fasit. Den er faktisk en særdeles dårlig teori som motbeviser seg selv igjen og igjen og igjen og igjen...

   Sjekk ut disse linkene:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/17/evolusjonen-en-myte/

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/04/08/darwinistisk-apespinn/

   Du anbefaler forfatteren av denne bloggen å lese andre bøker også. Det samme gjelder deg også!
   Begynn med disse linkene. Se videoen til Trey Smith (100 måter å ta livet av evolusjonsteorien) i den ene linken!

   Mvh Richard Tørressen
   www.bibelogtro.wordpress.com

   Slett
 2. Det er litt merkelig at ingen av kreasjonist vitenskapsmenn kan komme med et eneste håndfast bevis for at jorden og universet er ca 6000 år gammelt.
  Dersom noen kunne bevise det,ville de få Nobelprisen og svært stor oppmerksomhet.
  Det viker på meg som om de som tror på dette tullet, ikke klarer å tro på gud dersom de tror på vitenskapen.
  En kreasjonist er i mine øyne en løgner.Hvordan tror du Gud vil svare på det ?
  Du vet innerst inne at vitenskapen har rett,men tviler så sterkt på deg selv når det gjelder din tro,at du må ty til ytterligheter for å beholde din tro.

  SvarSlett