11. mars 2017

Bibelens vitenskapelige troverdighet - Del #3

I de to siste artiklene har jeg vist til flere vitenskapelige bevis som peker på at Bibelen er til å stoles på, også vitenskapelig. Vi lever i en tid der bibelkritikken befinner seg på sin høyborg og liberalteologien florerer og stadig flere kristne i vårt land forlater troen på Bibelens ufeilbarlighet. Da er spesielt de 10 første kapitlene i Bibelen blitt angrepet og latterliggjort. I denne tredje og foreløpig siste artikkelen rundt ”Vitenskapelige bevis i Bibelen” vil jeg ta en videre dykk i bibelens vitenskapelige verden. La oss først holde oss på havets overflate og ta for oss den vitenskapelige troverdigheten rundt Noas ark som et optimalt farkost, før vi fortsetter under vannets overflate og utforsker Bibelens innsikt på områder som først i senere tid har blitt oppdaget innenfor de vitenskapelige kretser.
bilde: wikimedia.org
1. Noas ark – Et optimalt farkost?
Noas ark var et objekt til spott og spe på Noas tid, da den ble bygd og flommen lot vente på seg. Spotten og latterliggjøringen stilnet fort når dommen over menneskets ondskap endelig kom i form av en verdensvid flom med Noa og familien i trygge hender bak lukkede dører i denne enorme farkosten. Situasjonen har ikke blitt mye annerledes i dag. Latterliggjøringen og spotten har blusset opp i vår tid og det overrasker meg ikke hvis den viser seg å være enda større i dag enn før flommen i sin tid. Jeg har allerede skrevet noen artikler om flommens og arkens troverdighet og vil ikke gjenta det her. Det jeg vil se litt nærmere på i dette punktet er en vitenskapelig studie som fremhever arkens troverdighet som et optimalt farkost, bygd med innsikt som moderne vitenskap bare kunne drømme om at var mulig for ca.4300år siden. Dimensjonene på arken var ca.134m(L) x22m(B) x13,5m(H) utregnet ut fra målenheten alen (en liten alen). Dette tydet på at Noas ark var det største skipet noensinne bygd helt til man i 1858 bygde Great Eastern som fikk en lengde på 211m, en bredde på 25m og en høyde på 9m, men som i tillegg var bygd av metall (Whitcomb, 2009; Wikipedia, 2016).

Når det er sagt, så kan man jo spørre seg om Noas ark, med dimensjonene som er nevnt, var sjødyktig nok til å takle den katastrofale flommen som er beskrevet i 1.Mos kap. 7 og 8. De bibelske proporsjonene ble nøye gransket i en stor vitenskapelig studie ved et verdensklasse skipssenter i 1993, i Kriso, Sør-Korea. Studien ble utført i ledelse av Dr. Sean Hong, som tok for seg tolv forskjellige skipskrog, deriblant Noas ark, for så å avgjøre hvilket design som var mest praktisk i forbindelse med katastrofen beskrevet i 1.Mosebok. Resultatet var at ingen av de andre formene kunne overgå det 4300-år gamle designet slik det er beskrevet i Bibelen. Forskerne konkluderte med at arken kunne takle bølger på godt over 30 meter. Videre påpekte studien at arkens proporsjoner var såpass gode at det ikke fantes noen vesentlige forbedringer som kunne vært gjort. Det viste seg at proporsjonene var såpass balanserte at en høyere ark ville kantret, en lengre brukket og en som var smalere eller kortere ville gitt en svært farefull båttur. Det er også verdt å merke seg at Dr. Hong og teamet hans ikke viser seg å være kreasjonister, men mener på lik linje med de fleste evolusjonister at livet steg opp fra havet for svært lenge siden (Lovett, 2008; Lovett 2010). Andre studier er også blitt gjort til den bibelske arkens fordel. Den babylonske flomlegenden, som mange feilaktig mener at den Bibelske fortellingen er en etterligning av innehar, i tillegg til mange absurditeter, en kubeformet ark som lett ville ha kantret rundt i et slikt stormfullt vær (Lovett, 2008; Whitcomb, 2009). Her ser vi at Bibelen var langt i forveien av moderne skipsvitenskap når det kom til å bygge holdbare skip som kunne tåle ekstremvær på aller høyeste nivå.

bilde: wikimedia.org
2. Havets kilder 
I Job 38:16 spør Gud Job om de dype vannkildene på havbunnen: Er du kommet til havets kilder, har du vandret på dypets bunn? Hørte Job virkelig riktig? Var det Gud som talte? Eller viser det seg at hele Jobs bok kun bør huskes som en fortelling om en svært smertefull mann? Som jeg har vist til i tidligere artikler så viser det seg at Jobs bok inneholder mange vitenskapelig fakta som vitenskapen først flere tusen år senere har oppdaget. Dette er intet unntak. Hvordan kunne Job vite om dette? I dag vet vi at havet er utrolig dypt og mørket råder over største delen av havdypet. En enkel dukkert hadde ikke åpenbart særlig mye for ham om havets dyp, og spesielt ikke om kildene på havets bunn. Job manglet både tipp-topp moderne dykkerutstyr og ubåt, og hadde han kommet seg ned i havdybden hadde det ikke tatt lange tiden før det enorme trykket hadde tatt knekken på ham. Med andre ord, det hadde vært umulig for Job å utforske disse dybder av havet! Gud stilte Job disse spørsmålene fordi Han (Gud) visste hva som fantes i havets dyp, i det ytterste mørket. Det merkverdige og interessante her er at man visste veldig lite om havbunnen generelt i tiden før 1930. Det var først undervannstoktene med den nydesignede batysfæren til oppfinneren Otis Barton at utforskingen av havbunnen begynte å gi resultater, men fortsatt fant man ikke slike kilder på havets bunn. På 1940-tallet var kartleggingen av havets topografi i gang og man oppdaget stadig flere undervannsfjell (se punkt 3) og på 1960-tallet oppdaget man en slags metallaktig lake som kom opp fra havbunnen som indirekte bevis på vann som strømmet ut av havbunnen. Det var ikke før i 1973 i regi av Project FAMOUS at dyptdykkende og spesialdesignede ubåter hadde observert kilder som kan sammenlignes med det vi leser om i Jobs bok. Noe senere oppdaget man noen spektakulære varmekilder ved Galapagos Rift i Stillehavet, noe som fikk stor oppmerksomhet i vitenskaplige tidskrifter som National Geographic.

Flere lignende oppdagelser er blitt gjort de siste 40 årene (Austin, 1981). Job må med andre ord ha fått spørsmålene i nevnte vers direkte fra Gud, Han som ser alt og er årsaken til disse kildene. Hvem vet, kanskje Han prøvde å lære Job, at midt i det mørket han befant seg i, var Gud mektig til å la Sitt lys skinne, samtidig som Han vet så uendelig mye mer enn vi i den begrensede tilstand vi befinner oss i. Gud hadde full oversikt i situasjonen Job var i, og Han kan ha full oversikt over en mørk eller vond situasjon som du kanskje befinner deg i med hensikten å vende det til noe godt som ærer Ham. Jobs bok er heller ikke alene om å nevne slike kilder i havet. Salme 33:7 snakker også om kildene i havet, med tanke på skapelsen: Han samler havets vann som en haug. Han gjemmer dypene i forrådsrom. Fra Salomos Ordsrpåk 8:24 kan vi lese om Visdommen: Mens dypene ennå ikke var til, ble jeg født, da det ikke fantes kilder som fløt over med vann. Før fjellene ble senket ned, før haugene, ble jeg født. Hopper vi videre til vers 28 og 29 så kan vi lese: da Han festet skyene der oppe, da Han lot dypets kilder være faste, da Han satte grensen for havet, så vannene ikke skulle gå lenger enn Han hadde sagt, da Han gav Sine lover for jordens grunnvoller.

bilde: wikimedia.org
3. Fjell på havbunnen
Når Profeten Jona ble kastet over bord fra skipet han prøvde å flykte fra Gud med, så forklarer Jona litt av det han så når han nærmet seg havets dybder: Vannene omsluttet meg like til sjelen. Dypet omgav meg, tang innhyllet mitt hode. Til fjellenes grunn sank jeg ned, jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men, Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven. (Jona 2:6-7)
Her forteller Jona at han sank ned til fjellenes grunn. Dette peker mye sannsynlig mot det som i dag går under begrepet seamounts, eller undervannsfjell som det også heter på norsk (Morris, 2002; Wikipedia, 2016). Det første undervannsfjellet som ble klassifisert var den såkalte Davidson Seamount i 1933 (Wikipedia, 2016). Men allerede før dette sies det at James Alden oppdaget en dyp undersjøisk dal eller kløft ved Monterey Bay i 1857, som ligger ved kysten til California i USA (NOAA.gov, 2013). Historien om Jona sies å ha funnet sted for ca. 2800år siden og Bibelen har hele tiden hatt rett i at slike undervannsfjell eksisterer under havoverflaten, og i dag har man oppdaget utallige slike fjell. Bibelen hadde rett igjen, lenge før den moderne vitenskapen kom på banen med lignende funn.

4. Havets stier
Noen ganger er det Bibelen som leder forskere til de utroligste oppdagelser. Vi vet at arkeologien er et slikt felt. Den har bidratt til flere solide bekreftelser av bibelske steder og hendelser. Et annet område finner vi innenfor oseanografien, som er studiet av jordens hav og sjøer. Matthew Maury (1806-1873), som blir kalt ”den moderne oseanografiens far” var kristen og ivrig bibelleser. Han trodde på Bibelens ufeilbarlighet, noe som ledet ham til bemerkelsesverdige oppdagelser innenfor vitenskapen (Wikipedia, 2016; Creation, 1989). En dag mens han studerte Bibelen dukket Salme 8 opp i hodet hans. Den snakker om skapelsen av mennesket og dets stilling overfor dyreriket: 

Du satte ham til å være herre over Dine henders verk. Du har lagt alle ting under hans føtter, alt småfe og storfe, selv de ville dyr på marken, fuglene i luften og fiskene i havet, alt som rører seg på havets stier. (Sal 8:7-9)

Slutten av vers 9 gav nytt liv i oppdagelseslysten hans: …alt som rører seg på havets stier. Kunne det være sant, at havet hadde stier? Guds Ord måtte jo være sant, så hva mer ventet han på enn å finne disse stiene, og det gjorde han, en oppdagelse som bl.a. har kommet til stor nytte innenfor maritim navigasjon. I 1855 skrev Maury den første boken innenfor moderne oseanografi, der han skrev ut fra et kristent ståsted med bruk av flere bibelsitater som hadde å gjøre med meteorologi eller annen relevant vitenskap. Maury var en vitenskapsmann som tok Guds Ord på alvor, noe som gav solide vitenskapelige resultater. Nok et eksempel på Bibelens vitenskapelige troverdighet! (Creation, 1989).

bilde:wikimedia.org
5. Jetstrømmer
La oss til slutt bevege oss fra havets stier til luftens hurtige jetstrømmer. Jetstrømmer er ifølge Wikipedia (2016) hurtige, smale strømmer av luft i atmosfæren. For 3000år siden, i en tid da man trodde at vinden blåste rett fram, skrev Salomo i Forkynneren 1:6 om disse strømmene: Vinden farer mot sør og vender så mot nord. Vinden virvler rundt hele tiden, og kommer stadig tilbake til sitt kretsløp. Det var først i 1934 at flygeren Wiley Harderman Post oppdaget jetstrømmen slik at man bl.a. ble i stand til å konstruere fly som kunne fly i høyere høyder enn det som var vanlig, og i enda høyere hastighet. Men utrolig nok visste Salomo om disse planetære vindene som beveget seg i et slikt fast kretsløp. Bibelen var nok en gang i forkjøpet (Jeffrey, 1996, Morris, 1996).

Mange flere eksempler kunne blitt lagt fram, men jeg håper at disse artiklene har gitt noen lesere en litt større tillitt til Bibelen enn det de hadde fra før! Noen vil allikevel fortsette å kaste ut påstand etter påstand om at Bibelen bare er en uvitenskapelig bok fylt av myter og eventyr, selv om sannheten ofte står rett foran øynene deres. Men har du fått en sterkere tro på Guds Ord, så fortsett å grunn på det, fortsett å studere det, fortsett å lese det, fortsett å grave i Dets herlige dybder, og ikke minst, fortsett å leve det ut i tro og lydighet mot Gud!

Kilder: 
Austin, S. (1981) Springs of the Ocean. Acts & Facts. 10 (8). [internet] Tilgjengelig fra: https://www.icr.org/article/180 [lest: rundt nov/des 2016]. 
Creation (1989) Matthew Maury’s search for the secret of the seas [internet] Tilgjengelig fra: http://creation.com/matthew-maurys-search-for-the-secret-of-the-seas           [lest: rundt nov/des 2016].
Ham, K & Lovett, T (2006) Was there really a Noah’s Ark & Flood? I: Ham, K. (red.) New Answers Book, s.125-140. Green Forest, Master Books. 
History Channel (u.å.) Jet Stream Discovered. Advances Aviation [internet] Tilgjengelig fra: http://www.historychannel.com.au/this-day-in-history/jet-stream- 
          discovered-advances-aviation/ [lest: 31.12.2016]. 

Jeffrey, G.R. (1996) Guds egen signatur. Trondheim, Hermon Forlag. 
Lovett, T. (2008) Noah’s Ark: Thinking Outside the Box. Green Forest, Master Books. 
Lovett, T. (2010) What did Noah's Ark Look Like? I: Ham, K (red.) New Answer Book 3, s.17-28. Green Forest, Master Books. 
Morris, H.M. & Morris III, H.M. (1996) Many Innfallible Proofs – Evidences for the Christian Faith. Green Forest, Master Books. 
Morris, H. (2002) The Biblical basis for modern science. Green Forest, Master Books. 
NOAA Ocean Explorer (2013) Timeline [internett] Tilgjengelig fra: http://oceanexplorer.noaa.gov/history/timeline/timeline.html [lest: rundt nov/des 2016].
Whitcomb, J.C. (2009) The World that Perished. 3.utg. Winona Lake, Indiana, BMH Books. 
Wikipedia (2017) Bathysphere [internett] Tilgjengelig fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Bathysphere [lest: rundt nov/des 2016]
Wikipedia (2017] Davidson Seamount [internett] Tilgjengelig fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Davidson_Seamount [lest: rundt nov/des 2016]
Wikipedia (2017) SS Great Eastern [internet] Tilgjengelig fra: https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Great_Eastern [lest: rundt nov/des 2016]
Wikipedia (2016) Undervannsfjell [internett] Tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Undervannsfjell [lest: rundt nov/des 2016].

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar