27. september 2013

Filmanmeldelse - Evolution Vs. God

Hentet fra http://evolutionvsgod.com
Ray Comfort gjør det igjen, etter ”180” og ”Genius” er det nå tid for ”Evolution vs. God”. Der tar han for seg fire anerkjente ateistiske professorer og vitenskapsfolk som er lærere på et av de mest kjente universitetene i USA, nemlig UCLA (University of California, Los Angeles), som også er det største universitetet i California. Blant disse er Prof. PZ Myers og Prof. Peter Nonacs. Han stiller dem enkle spørsmål om bevis på at et dyreslag skal ha utviklet seg til et annet dyreslag, uten at man skal måtte blande inn tro. Dokumentaren tar utgangspunkt i et sitat av den kjente ateisten Richard Dawkins: ”Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence”, der denne blir brukt mot evolusjonsteorien istedenfor hva den egentlig var siktet til. Videre hører vi noen av disse professorene bl.a. si at de som ikke tror på evolusjon har en dårlig fantasi, og at mennesker fortsatt er fisk. Skulle tro de hadde litt mer akademisk integritet.

Man skulle tro at man fikk noen gode vitenskapelige svar fra disse velkjente professorene, og jeg vet ikke om jeg skal bli skuffet eller begeistret for deres manglende evne å komme frem med noe bevis på at darwinistisk evolusjon skal ha funnet sted. Det er godt å se at noen som Ray Comfort tar motet til seg for å virkelig ta tak i dette ved å spørre de som skal være de fremste ekspertene på området.
Filmen har blitt meget kontroversiell blant ateistene, der bl.a. Richard Dawkins har twitret om den opptil fire ganger, og mange har ”ropt” ut i sinne og frustrasjon etter å få tilgang på hele videomaterialet, som om det skulle eksistert noen flere bevis som Comfort skjuler i råmaterialet. Ray Comfort utelukker ikke muligheten å få utgitt all materialet, men enn så lenge holder han det tilbake.

Siste del av dokumetaren går som vanlig ut på å spørre folk om de er gode nok for himmelen, og når de ser at de kommer til kort, så forkynner Comfort evangeliet for dem, slik standard er for tv-programmene, bøkene og de foregående filmene hans. Noe som trekker litt ned er at det etter min mening kan virke som han har noe hastverk underveis i evangelieformidlingen siden replikkene hans kommer som perler på snor i en litt høy hastighet. Siden han har gjort dette tusener ganger før så kan det være lett å overse et enkelt og rolig fokus på personene som blir intervjuet.

Hele dokumentaren finnes tilgjengelig på YouTube med norsk tekst:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar