2. januar 2016

Noah og syndefloden - Problemstilling #3 - Hvordan fikk Noah plass til alle dyrene på arken?

I forrige artikkel skrev jeg om kenguruenes ferd til Australia, men det folk kanskje enda mer lurer på er hvordan Noah fikk plass til alle dyrene på arken. Ateister og kritikere av Noahs ark har gjort mye narr av arken opp igjennom tiden, som et fartøy som langt fra kunne ha fraktet et par av alle dyreslag. I tillegg har mange mennesker i dag, inkludert flere kristne, blitt indoktrinert med urealistiske bilder av arken fra både søndagskole, barnebibler og leker, men også gjennom utdanningsinstitusjoner og media. Disse inntrykkskilder har vært med på å gi mange av oss et mytisk bilde av både flommen og arken. Dette har også vært med på å føre til at flere kristne har begynt å sette spørsmålstegn på om flommen virkelig kan ha vært av globalt omfang. Det sistnevnte vil jeg ta for meg i en senere artikkel, men la oss nå konsentrere oss om arken, størrelsen og hvordan dyrene skal ha fått plass i den.


Arkens størrelse
En vesentlig ting det til å begynne med kan være greit å få klarhet i er hvor stor arken faktisk var. Da er det nødvendig at vi legger bort alle forutinntatte inntrykk vi har fått fra søndagsskolens flanellografer, barnebibler og den slags, for mesteparten av dette, selv om det ofte er godt ment, gir oss et feilaktig bilde av arkens størrelse. Hvis vi ikke tenker bibelsk på det, så er det ofte disse bildene som er med på å farge våre tanker rundt arken. Men hva sier Bibelen om størrelsen på arken? Hvis vi ser i 1.Mos.6:15 er noen av instruksjonene Gud gir Noah: ”Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy”. Videre i v. 16 leser vi at Noah skulle bygge ”arken med et nedre, et andre og et tredje dekk [etasje].”.

En alen er lengden fra albue til fingertupp og kunne variere fra folkeslag til folkeslag. For å være sjenerøs med skeptikerne kan vi ta utgangspunkt i en egyptisk alen som var på 44,7cm, selv om alenmålet på arken kan ha vært større (Woodmorappe, 1996; Lovett, 2006). Kalkulerer vi litt så blir angitt lengde på arken ca. 134m, bredde 22m og høyde 13,5m. På det meste kunne en alen, som ble brukt i oldtidskonstruksjoner ha vært opp i mot 56cm (Ham & Lovett, 2006). Med andre ord, arken var stor! Det var ikke før på det sene 1800-tallet at man klarte å bygge et skip som overgikk kapasiteten til Noahs Ark. Proporsjonene på arken er som på et moderne lasteskip og nær den maksimale størrelsen et treskip kan konstrueres i (Ham & Lovett, 2006).

For å øke troverdigheten på de angitte proporsjonene så utførte et forskerteam i Sør-Korea en stor vitenskapelig studie rundt arkens stabilitet med utgangspunkt i vær og vind tilsvarende flommen. Studien ble utført i ledelse av Dr. Sean Hong på et verdensklasse skipssenter i 1993. Dr. Hong og hans team tok og sammenlignet tolv forskjellige skipskrog for så å avgjøre hvilket design som var det mest praktiske. Konklusjonen ble at ingen av de andre formene kunne overgå det 4300-år gamle designet som er beskrevet i Bibelen. Videre så bekreftet studien at arken kunne takle bølger på opp i mot 30meter. Dette går stikk i strid med størrelsene som påpekes i de mange flomlegendene der ute og er med på å bekrefte den Bibelske versjonen som den riktige og mest troverdige av dem alle. Du kan lese mer om dette i en tidligere artikkel jeg har skrevet. Det er også viktig å presisere at Dr. Hong ikke er noen kreasjonist, men tror på linje med andre evolusjonister at livet steg opp fra havet for svært lenge siden (Lovett, 2008; Lovett, 2010).

Hvilke dyr skulle om bord? 
Ingen tvil om at arken var romslig med sine tre etasjer og et gulvareal på rundt 9000m2. Men var dette stort nok for alle dyrene som angivelig skal ha fått plass? Kritikere er samstemt i at det umulig kunne vært plass. Da er det grunn til å tro at de verken har lest sin Bibel eller fått med seg grundig forskning gjort på området.
La oss først se hva Bibelen sier om hvilke dyr som skulle få bli med på arken: ”Blant alle levende skapninger skal du ta ett par av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal det være. Ett par av hvert slag skal komme inn til deg, av alle slags fugler og alle slags fe og alle slags krypdyr på marken, så de kan berge livet.” (1.Mos. kap.6:19-20)
Ordet behemah, som er oversatt som fe fra den originale hebraiske teksten, kan bety firbente dyr og videre referere generelt til virveldyr på land. Noen norske bibeloversettelser oversetter ordet rett og slett til dyr (Bibelforlaget, 1997). Det vil si at Noah ikke hadde behov for å bygge akvarier på arken for fisker og andre sjødyr, og de som overlevde flommen av disse, overlevde greit i vannet. Videre trengte Noah ikke ta med planter eller frø. Frø er også utrustet til å kunne overleve en lengre periode i vann, mens planter godt kunne ha overlevd på flytende vegetasjonsmatter sammen med småkryp og insekter. 1.Mos.7:22 påpeker at alle dyr som hadde livspust i nesen på det tørre land, bortsett fra de på arken, døde. Insekter puster ikke med nese, men gjennom små rør på utsiden av skjelettet og kunne dermed også ha overlevd utenfor arken (Sarfati, 1997).

Alt dette er med på å begrense skeptikernes innvendinger, men man kan jo fortsatt lure. Det finnes jo utallige fugler, pattedyr og krypdyr som løver, tigre, pantere, leoparder, gauper og huskatter, og vi må ikke glemme ulv, tamhund, dingo, rødrev, sjakal, villhund, eller hva med både esel, sebra, islandshest og araber? La oss ta en nærmere titt på hva Bibelen sier. Der står det at Noah skulle ta med ”ett par av hvert slag inn i arken”... ”Hann og hunn skal det være. Ett par av hvert slag skal komme inn til deg.” Ifølge biolog og geolog John Woodmorappe tilsvarer begrepet slag familie eller underfamilie i det taksonomiske klassifikasjonssystemet, særlig i tilfellet av fugler og pattedyr (Woodmorappe, 1996). Woodmorappe (1996) påpeker videre at siden Skriftens ord var ment å bli forstått uten moderne vitenskapelig trening eller annen viten som ville vært utilgjengelig for mennesker i tidligere tider, så kan ikke begrepet slag gå under dagens arts begrep, men ville omfatte et enda bredere spekter. Kortversjon definisjonen av slag vil dermed tilsi at de dyrerekkene jeg nevnte i avsnittet over kan reduseres fra 16 dyr til kun 3 slag. De første jeg nevnte tilhører kattefamilien (felidae), og kreasjonister har ikke noen problemer med å tro at disse stammer fra et stort kattepar som gikk inn på arken. Neste rekke tilhører hundefamilien (canidae) og stammer sannsynligvis fra en urhund/ulv, og tredje rekken jeg nevnte tilhører hestefamilien (equidae) som mest sannsynlig har hatt sitt utgangspunkt i et par urhester med rikelig nok informasjon i sitt genom til å kunne utgjøre hele det spekteret av hestedyr vi ser i dag. John Woodmorappe som jeg allerede har henvist til har gjort en grundig studie om Noahs ark i boken sin Noah’s Ark: A Feasibility Study. Utregningene hans viser til at det ikke trengte å være mer enn 16000 dyr på arken, dette inkluderer også unntakene med syv par av de rene dyrene (1 Mos 7:2). Woodmorappe har også tatt i betraktning utdødde dyr (Woodmorappe, 1996 & Savolainen ifølge Purdom & Hodge, 2010).
Han påpeker videre at de aller fleste dyrene på arken var små, dvs. at Noah ikke trengte å ta med fullvoksne dyr, så sant de var store nok til å klare seg selv og i stand til å formere seg etter flommen. Det vil si at elefantene, neshornene og dinosaurene sannsynligvis ikke var fullvoksne slik vi kanskje ville forestilt oss. Selv de største dinosaurene kunne ha vært ganske små når de bare var noen år gamle (Woodmorappe, 1996 & 2010). Beregningene hans peker dermed mot at de største dyrene på arken ikke trengte å ha veid mer enn noen hundre kg. Woodmorappes detaljerte forskning peker til median utregning og viser til at mediandyret ikke var større en enn liten rotte. Median er regnemåten der man sorterer, i dette tilfellet dyr i rekkefølge fra de minste og opp til de største og trekker ut den midterste størrelsen. I dette tilfellet hadde Woodmorappe tatt i betraktning mer eller mindre fullvoksne versjoner av dyrene. Woodmorappe synes Whitcomb og Morris er altfor sjenerøse overfor skeptikerne, i deres klassiker The Genesis Flood fra 1961, der de antyder at gjennomsnittsdyret på arken skal ha vært på størrelsen med en sau. Woodmorappe påpeker ut fra tabellene sine at bare 11% av dyrene på arken var betydelig større enn en sau. Men plass nok var det uansett. Når alle regnestykkene er satt på bordet så utgjorde dyrene kun 47% av gulvarealet på arken. Noen dyr kunne også vært samlet i grupper og dermed økt gulvplassen ytterligere (ibid.).

Så hva kan vi konkludere med? Jo, arken hadde god nok plass til alle dyrene og vel så det. Med andre ord så var det nok plass igjen til fôr, drikke og andre nødvendigheter til både dyr og besetning. Dette, sammen med de andre artiklene rundt temaet, er med på å bekrefte at Bibelen også er til å stole på vitenskapelig og ikke bare når det kommer til tro, moral og åndelige ting.
Arken er videre et godt symbol på Jesus og tryggheten vi kan ha i Ham, og det er fortsatt plass hos Jesus (arken) til dem som vender om og tror evangeliet. Det kommer en dom over alle mennesker på jorden. Før den tid er det best å søke tilflukt hos Ham som uskyldig og syndfri sonet vår straff på korset, utgjøt sitt blod slik at vi kunne bli renset, tilgitt, og satt fri fra syndens trelldom. På Noahs ark var det plass, men det var ingen andre en Noah og hans familie som tok kallet til omvendelse på alvor, men plass var det for flere, bare de hadde hørt på Noah, rettferdighetens forkynner (2.Pet.2:5). Slik er det også plass hos Jesus, rettferdighetens forkynner som kaller på hjerter til omvendelse i dag. Det er nok plass til hver den som vender om og tror. Spørsmålet er om du vil ta imot, eller stå imot?

Kilder:
Bibelforlaget. (1997) Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget, Nesbyen. 
Ham, K & Lovett, T (2006) Was there really a Noah’s Ark & Flood? I: Ham, K. (red.) New Answers Book, s.125-140. Green Forest, Master Books.
Lovett, T. (2008) Noah’s Ark: Thinking Outside the Box. Green Forest, Master Books.  
Lovett, T. (2010) What did Noah's Ark Look Like? I: Ham, K (red.) New Answer Book 3, s.17-28. Green Forest, Master Books. 
Purdom, G. & Hodge, B. (2010) What are “Kinds” in Genesis? I: Ham, K. (red.) New Answers Book 3, s.39-48. Green Forest, Master Books. 
Sarfati, J (1997) How Did All the Animals Fit On Noah's Ark? [internett] Tilgjengelig fra:  http://creation.com/how-did-all-the-animals-fit-on-noahs-ark/
          [lest: 02.01.2016].

Taylor, P. (2006) How did animals spread all over the world form where the ark landed? I: Ham, K. (red.) New Answers Book, s.141-148. Green Forest,
          Master Books.
 

Woodmorappe, J. (2010) How Could Noah Fit the Animals on the Ark and Care for them? I: Ham, K. (red.) New Answers Book 3, s.49-57. Green Forest,
          Master Books.
Woodmorappe, J. (1996) Noah’s Ark: A Feasibility Study. California, Institute for Creation Research.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar